Wszystko o świecy do chrztu

Chrzest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Chrześcijanina. Niektórzy przeżywają je jako dzieci, inni podejmują decyzję o jego przyjęciu samodzielnie jako dorośli ludzie. Jednak w obu przypadkach cała ceremonia jest niezwykłym przeżyciem. Chrztowi zawsze towarzyszy gromnica, czyli świeca kupowana specjalnie na tę okazję. Co symbolizuje? Kto powinien ją kupić?

Kto trzyma świecę?

Według tradycji i nauki Kościoła świeca do Chrztu ma być trzymana przez ojca chrzestnego. On też powinien ją zakupić. Ojciec chrzestny ma być duchowym autorytetem, osobą która wskazuje drogę chrzczonemu. Podczas uroczystości następuje odpalenie świecy od Paschału, po którym ksiądz wypowiada słowa: „Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze, jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi Świętymi w Niebie”. Po mszy ojciec chrzestny przekazuje ochrzczonemu świecę. Jeśli chrzci się dziecko, gromnica powinna towarzyszyć mu podczas Pierwszej Komunii Świętej i przez całe życie.

Co symbolizuje?

Ogień to znak życia, odrodzenia oraz pamięci. Świeca jest więc symbolem wewnętrznego oświecenia duchowego, życia w wierze oraz niezwykłej więzi z chrzestnymi, którzy mają oświetlać drogę i w niej towarzyszyć.

Świeca nie jest więc tylko zwykłym przedmiotem, ale symbolem tego, co otrzymujemy podczas Chrztu. Otrzymana od ojca chrzestnego powinna towarzyszyć przez całe życie.