Sakramentalia o krzyż św. Benedykta

W prawdziwej wierze nie ma miejsca na amulety i talizmany. Siłę duchową powinno czerpać się z codziennej modlitwy, mszy św. i przyjmowanej Eucharystii. Czy to znaczy jednak, że katolicy nie noszą żadnych sakramentaliów?

Sakramentalia to nie amulety

Sakramentalia są to przedmioty lub czynności, które mają podobne znaczenie jak sakramenty. To święte znaki, które przez modlitwę wpływają na naszą zdolność i jakość przyjmowania sakramentów właściwych. Może się wydawać, że różaniec, krzyż św Benedykta czy medalik z Matką Boską spełniają podobną rolę ochronną jak magiczne amulety, ale absolutnie nimi nie są. Owszem, możemy je traktować jako naszą ochronę, ale tylko w połączaniu z modlitwą i sakramentami.

Krzyż św Benedykta

Przypisuje mu się niebywałą moc. Ma chronić noszącego przed niebezpieczeństwami zagrażającymi mu od strony nie tylko cielesnej, ale również duchowej. Zły duch jest wszechobecny, a człowiek z natury słaby i podatny na jego działania. Poprzez modlitwę i sakramentalia możemy niwelować swoją podatność na jego działanie. Nosząc codziennie przy sobie krzyż deklarujemy swoją wiarę oraz to, że się jej nie wstydzimy i żyjemy zgodnie z jej zasadami. Tylko w ten sposób noszenie krzyża ma sens. Sam krzyż ma formę medalika i zawiera kilka interesujących napisów oraz symboli. Kluczowe miejsce zajmuje mnich w stroju zakonnym z kapturem – czyli św Benedykt. Znajduje się tam również skrót CSPB oznaczające Krzyż Świętego Ojca Benedykta.

Krzyż św. Benedykta można nabyć na Meritohurt.pl